Chuyên mục: Go to Luc Yen

Dành cho tất cả các bạn khi muốn đến Lục Yên – Yên Bái mà không biết đi như thế nào? Lục Yên – Yên Bái là một địa danh mà có rất ít phương tiện công cộng đi đến tận trung tâm, vì thế nhiều khách du lịch lần đầu đến có thể sẽ […]

Read More

Transports to Luc Yen

For all travellers want to go to Luc Yen – Yen Bai: Luc Yen – Yen Bai is a place where there is very little public transport going to the center, so many first-time-visitors may be confused, or tricked down the road. Do not worry, this article will help you go to Yen The Town […]

Read More

Lục Yên sẵn sàng khai trương du lịch “Bình nguyên xanh Khai Trung”

http://yenbaitv.org.vn/luc-yen-san-sang-khai-truong-du-lich-binh-nguyen-xanh-khai-trung.media

Read More

Welcome

Luc Yen district is known for gem markets. This place is always bustling because traders from all over the country come home. From small, tiny stones, through the hands of craftsmen made up the cost of jewelry from millions to several hundred million. Gems market also sells many other precious gemstones such as saphirre stone, ruby ​​… and […]

Read More